Maria Weiselius

Verksamhetschef och utbildare på Utbildningscenter Autism

Trollhättan

 

 

Agnetha Bergh

Administratör, Trollhättan

 

 

Jan Israelsson

Kursorganisatör, Sunne

 

 

Anna Morell 

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Specialpedagog, Västerås

 

 

Therese Waldenborg

Utbildare på Utbildningcenter Autism

Leg. Arbetsterapeut, Trelleborg

 

 

Annika Grenhage

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Specialpedagog, Arvika

 

 

Lulu Andersen

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Leg. Psykolog, Växjö

 

 

Gabriel Montgomery

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Pedagogisk handledare, Sunne

 

 

Dorith Andersson

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Specialpedagog, Kolmården

 

 

Susanne Jessen

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Pedagogisk handledare, Kalmar

 

 

Cristina Dahl

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Pedagogisk handledare, Skövde

 

Carl-Mikael Feldt

Utbildare på Utbildningscenter Autism

Pedagogisk handledare, Eskilstuna