Anmälan görs här

Målsättning:

Att ge grundläggande kunskap om autismspektrum.

Att ge er chefer och arbetsledare verktyg för att förvalta och bibehålla investeringen som gjorts i utbildning av verksamhetens personalgrupp.

Att vid avslutad utbildning ha en idé om hur ”min” egen implementeringsplan skulle kunna se ut för min verksamhet.

Innehåll:

Presentation/genomgång av innehåll, syfte och mål med våra utbildningar, där vårt Pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism alltid är grunden.

Autismspecifik kunskap.

Genomgång av vilka verktyg och kunskaper deltagarna har med sig efter genomgången utbildning.

Arbeta med implementeringsplan.

Redskap för hur jag som chef/arbetsledare ser till att personalens kunskaper kommer verksamheten tillgodo.

Utveckling av personalens professionalitet.

 

Målgrupp: Chefer och arbetsledare inom autismverksamheter.

Pris: 4 900kr ex moms

Plats:  Skövde

Datum: 16-17 okt

Utbildningsledare: Cristina Dahl 

Anmälan