Anmälan görs här

Är du chef för en verksamhet som arbetar med att ge andra människor stöd? Ta chansen att förbättra din verksamhet och dina medarbetare genom att utveckla dina redskap att förvalta och implementera efter genomförda utbildningsinsatser.

MÅLSÄTTNING:

Att få kort grundläggande kunskap om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Att få verktyg att utveckla, förvalta och bibehålla utbildning i en personalgrupp.

Att vid avslutad utbildning ha en idé om hur ”min” egen implementeringsplan skulle kunna se ut för min verksamhet.

UR INNEHÅLLET:

Presentation/genomgång av innehåll, syfte och mål med våra utbildningar, där vårt "Pedagogiska arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens" alltid är grunden.

Genomgång av vilka verktyg och kunskaper som personal bör ha i verksamheter inom LSS och HvB-hem.

Redskap för hur jag som chef/arbetsledare ser till att personalens kunskaper kommer verksamheten tillgodo.

Arbeta med implementeringsplan.

Utveckling av personalens professionalitet.

 

MÅLGRUPP: Chefer och arbetsledare inom LSS-verksamheter och HVB-hem.

KOSTNAD: 4 900kr ex moms

PLATS:  Skövde

DATUM: 16-17 okt

Utbildningsledare: Cristina Dahl