OM UTBILDNINGEN

KomBo (kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet) är ett utbildningspaket som passar personal inom korttids, bostad med särskild stöd och service, assistans eller daglig verksamhet och som möter personer med svårigheter att förstå och/eller uttrycka sig.

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och är grunden för delaktighet i vardagslivet och samhället. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättningar har begränsningar att kommunicera, uttrycka sig och /eller förstå vad som sägs och det ställer krav på den som ska ge stöd. 

Under utbildningen får du som personal lära dig om kommunikation och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), verktyg och strategier och får många bra konkreta exempel på hur du kan använda din kunskap i mötet med personer med kommunikationssvårigheter.

Utbildningen är uppdelad på flera tillfällen där vi lär om kommunikation och kommunikations stöd. Utbildningen är praktiskt där vi under utbildningen provar olika kommunikations stöd, övar på att vara en god kommunikationspartner och utvecklar/gör kommunikations stöd.

Mellan tillfällena får deltagarna uppgifter att reflektera över och prova i verksamheten man jobbar i. 

UPPLÄGG:

Tillfälle 1: Halvdag digitalt  följt av en mellan-uppgift

Tillfälle 2: Heldag på plats följt av en mellan-uppgift

Tillfälle 3: Heldag på plats följt av en mellan-uppgift

Tillfälle 4: Uppföljning Halvdag digitalt/alternativt på plats

 

UR INNEHÅLLET:

  • Kommunikation och kommunikationsutveckling
  • Kommunikation och autism
  • Att vara en kommunikationspartner
  • Alternativ och kompletterande kommunikation
  • Motiverande aktivitet och "AKK-verkstad"

 

FÖRKUNSKAPER:

Inga förkunskaper krävs

KOSTNAD:

Prissättning utifrån omfattning och behov.

Kontakta oss: maria.weiselius@ucautism.se alt 0702-143264