Distriktsföreningarna anordnar föreläsningar och kurser för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen. Vi arbetar intressepolitiskt för att förbättra situationen för dessa funktionsnedsatta. Vi ordnar läger och andra aktiviteter för medlemmarna.

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd genom att bl.a.

* Sprida information om och öka förståelsen om autism.
* Verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid.
* Skapa kontakt mellan personer med autism, närstående och personal
* Deltaga i det internationella arbetet och följa och ge uppslag till forskning inom området.
* Följa och ge uppslag till forskning inom området

Föreningarna är självständiga juridiska personer med egen styrelse som väljs på distriktsföreningens årsmöte.

Följ gärna Facebookgruppen Autism Västernorrland. Där kan vi lätt få kontakt med varandra med information om vad som händer.