Styrelsen för Autism & Aspergerföreningen Västernorrland 2023

Kassör: Anders Löfgren
Ledamöter: 
Solveig Wiberg, 070-612 07 27, solveig@allt3.se
Kicki Östensson, 070-6527774
Inger Wiberg
Lena Persson
Rose-Marie Andersson
Joakim Nordkvist
Ersättare: 
Anita Edström, Bosse Edström, Mathias Rex, Annika Kolbäck, Elisabeth Pellkvist

LSS-Ombud
Ordinarie: Rose-Marie Andersson 070-666 78 95
Ersättare: Anita Edström, 070-6644043

Brukarrådet
Kicki Östensson, 070-6527774

Skolombud
Lena Persson, 070-6649145, lena-persson65@icloud.com

Funktionsrätt Västernorrland
Inger Wiberg

Autismombud
Inger Wiberg, inglanar@yahoo.se

Revisor
Liselott Häggblad Thunberg

Valberedning
Jerry Häggblad

 

För medlemsfrågor eller andra funderingar, är ni välkommen att kontakta oss på vasternorrland@autism.se