Handböcker för ideellt engagemang

Här har vi samlat olika handböcker för dig som är ideellt engagerad i Autism Sverige eller som är nyfiken och vill veta mer om hur det är att ha ett ideellt engagemang hos oss.

Handbok för distrikts- och lokalföreningar

Handboken för distrikts- och lokalföreningar är till för dig som är förtroendevald inom Autism Sverige. 

I handboken hittar du information om förbundets historia och hur en ideell förening fungerar. Du kan även hitta tips och råd på vad du som förtroendevald kan göra för att få ut så mycket som möjligt av ditt uppdrag och var du kan vända dig för att få hjälp.

Handbok för distrikts- och lokalföreningar (öppnar pdf i nytt fönster)


Handboken för valberedningar

Handboken för valberedningar är till för dig som är valberedare i någon av Autism Sveriges distrikts- eller lokalföreningar. 

I handboken hittar du information om vad en valberedning gör och tips och råd om hur du kan lägga upp valberedningsarbetet. Det finns även en checklista för det som ska göras i samband med valberedningsarbetet och mallar för annonser och intervjutillfällen. Vi hoppas att den här handboken kommer att hjälpa dig i ditt uppdrag så att det blir enkelt att komma igång.

Handbok för valberedningar (öppnar pdf i nytt fönster)


Handbok för digitala möten

Handboken för digitala möten är till för dig som står inför att anordna ett digitalt möte eller medlemsaktivitet. I handboken hittar du tips och råd om hur du kan lägga upp ett digitalt möte. Det finns även en checklista som hjälper dig att komma igång.

Handbok för digitala möten (öppnar pdf i nytt fönster)

 

Att finansiera en förening

Att finansiera en förening ä för dig som vill hitta nya sätt att finansiera din distrikts- eller lokalförenings verksamhet.

Här går vi igenom processen för att söka bidrag. Du hittar även tips på konkreta bidrag att söka och hur din förening kan arbeta med insamling.

Att finansiera en förening (öppnar pdf i nytt fönster)

 

Hur du arrangerar ett läger

Den här handboken är till för dig som vill arrangera ett läger i din distrikts- eller lokalförening.

Här hittar du råd om hur du steg för steg kan tänka kring planeringen av ett läger. Vi har samlat tips och erfarenheter från våra föreningar och även tagit med goda exempel på läger som vi hoppas ska inspirera dig.

Hur du arrangerar ett läger! (öppnar pdf i nytt fönster)

 

Att påverka lokalt

Att påverka lokalt är för dig som vill börja bedriva påverkansarbete i din distrikts- eller lokalförening.

Här hittar du en checklista att använda när du vill kontakta lokalmedia för att uppmärksamma en intressepolitisk fråga. Vi har även samlat tips och råd för hur du på bästa sätt arrangerar ett erfarenhetsutbyte för att involvera medlemmar i det lokala påverkansarbete.

Att påverka lokalt! (öppnar pdf i nytt fönster)