Nepal - tidiga insatser till barn med autism och stöd till organisationsuppbyggnad

Projektet genomförs med vår partnerorganisation AutismCare Nepal Society och MyRight. Övergripande mål är att förbättra möjligheterna till utbildning och social trygghet för personer med autism i Nepal.

Projektet har även som delmål att stärka AutismCare Nepal Society som organisation, ge läkare ökad kunskap när det gäller bland annat tidig diagnostik, att öka den specialpedagogiska kompetensen hos lärare samt att påverka myndigheterna i Nepal när det gäller att förbättra förhållandena för personer med autism i landet. Pågår till 2023 (och kommer därefter ansökas om förlängning).

Projektet AutismCare Nepals webbplats (öppnas i nytt fönster)

 

Hela Spektrat

Hela Spektrat är ett projekt vi driver tillsammans med Min Stora Dag med finansiering från Svenska postkodlotteriet. Syftet med projektet är motverka utanförskap genom att skapa fritidsaktiviteter anpassade för barn med autism. Projektet startade hösten 2019 och pågår till 2023.

Hela Spektrat

Min Stora Dags webbsida för Hela Spektrat (öppnas i nytt fönster)