Om oss

Rikskonferens 2022

Den digitala rikskonferensen 2022 hade tema skola. Syftet var att ge kunskap, inspiration och goda exempel till vårdnadshavare och personal som möter elever med autism i både grundskolan och grundsärskolan.

Konferensen hölls i Zoom den 17 och 22 november. Moderator var Annika Lindström, ledamot i Autism Sveriges förbundsstyrelse och verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån Väst. Autism Sveriges förbundsordförande Camilla Rosenberg inledde konferensen.

Nedan kan du se flera presentationer från konferensen.

Supermamsen: När skolplikten styr livet
Supermamsen, bloggare, förälder och pedagog, berättar om hur livet och vardagen påverkades när några av familjens barn inte längre kunde vara i skolan.Anna Morell: Att förstå och anpassa för autism i undervisningssituationen
Anna Morell, specialpedagog, ger exempel på hur man anpassa studiesituationen så att den fungerar bättre för elever med autism.Anna och Anna svarar och förklarar

Anna Sjölund, beteendevetare, och Anna Planting-Gyllenbåga, ordkonstnär med egen erfarenhet av autism och adhd, svarar på frågor om sådant som kan vara svårt för elever med autism i skolan. Med Funkarna Vadi, professor Varför och Hure, illustrerade av Natalie Sjölund.Saga Olsson: Det fick skolan att fungera för mig
Saga berättar om vad som vände en svår skolsituation henne. Från skolfrånvaro till universitet.Minna Nyman Sabbadini: Autism Sveriges skolenkät 2022
Minna, intressepolitisk utredare, redovisar resultat från förbundets medlemsenkät om skola.

Ladda ned rapporten från Skolenkäten 2022 här.


Margareta Lundkvist: Den specialpedagogiska detektiven
Margareta har lång erfarenhet av att arbeta som specialpedagog med elever med autism. Här berättar hon om det individuella detektivarbete som pedagogen behöver göra och om att ta fasta på elevens intressen och styrkor.Therese Waldenborg: Den fria tiden i skolan
Therese, leg. arbetsterapeut, pratar om den lektionsfria tiden i skolan och vad som är bra att tänka på för elever med autism.

 

Ingela Stenberg: Bland hemmasittare, skolkare och korridorsvandrare
Ingela Stenberg, doktorand i utbildningsvetenskap, om hur elever själva förstår sin skolfrånvaro.

Ladda ned Ingelas presentation här.Parkskolans studieverkstad

Anders Stålhandske, Jeanette Göransson och Tonny Glantz berättar om en anpassad studieverkstad för elever med autism.

För mer information: anders.stalhandske@svalov.se

 

Att komma tillbaka från skolfrånvaro
Maud Palmgren, leg. psykolog, om vad som behövs för att främja närvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro för elever med autism.Rikskonferensen genomfördes med stöd av Svenska Postkodlotteriet.