Om oss

Rikskonferens 2022

Årets rikskonferens hade tema skola. Även år 2022 skedde den digitalt.

Konferensen gavs som två halvdagar. Syftet var är att ge kunskap, inspiration och goda exempel till vårdnadshavare och personal som möter elever med autism i både grundskolan och grundsärskolan. Konferensen hölls i Zoom den 17 och 22 november.

Torsdag den 17 november

 • Autism- och Aspergerförbundets skolenkät
 • Supermamsen: När skolplikten styr livet
 • Maud Palmgren: Att komma tillbaka från skolfrånvaro
 • Anna Morell: Att förstå och anpassa för autism i undervisningssituationer
 • Parkskolans studieverkstad
 • Anna Sjölund och Anna PG: Anna och Anna svarar och förklarar

Tisdag den 22 november

 • Autism- och Aspergerförbundets skolombud
 • Therese Waldenborg: Den fria tiden i skolan
 • Margareta Lundkvist: Den specialpedagogiska detektiven
 • Ingela Åhslund: Hur elever förstår sin skolfrånvaro
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Saga: Det fick skolan att fungera för mig