Att få stöd av ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt. Ett personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag och vara fristående från myndigheter och vårdgivare. Det kan exempelvis handla om stöd för att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. 

De flesta kommuner i Sverige har verksamhet med personligt ombud. Ofta utförs verksamheten av kommunen själv, men ibland utförs den av föreningar, stiftelser eller företag. 

För att kunna ansöka om personligt ombud, kontakta din kommun. För att få mer information, sök  ”personligt ombud” på kommunens webbplats eller ring kommunens växel. 

Om personligt ombud på Kunskapsguidens webbplats (öppnas i nytt fönster)