Boendestödsenkäten 2023 visar bland annat att:

  • 66 procent av de som har ett behov av boendestöd har boendestöd.
  • 32 procent har en och samma boendestödjare, medan 18 procent har fler än fem.
  • 61 procent är nöjda med sitt boendestöd medan 21 procent är missnöjda.
  • Av dem som inte har boendestöd trots att behovet finns, har 37 procent aldrig sökt och 14 procent har sagt upp stödet för att det inte fungerade.

Läs hela rapporten

Boendestödsenkät 2023 (öppnar PDF i nytt fönster)

Kontaktperson

Hanna Bastrup
Biträdande förbundssekreterare och intressepolitisk samordnare
hanna.bastrup@autism.se

Mer information

Autism Sveriges boendestödsenkät besvarades av 1 220 medlemmar som har haft, har eller har ett behov av boendestöd. Medlemmarna har varit 18 år eller äldre. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Autism Sverige.