Rikskonferensen 2022 sker digitalt.

Tema: Skola

Datum: 17 och 22 november

Mer information, program och anmälan läggs ut på webbplatsen under september.