Rikskonferens 2023

På den fysiska rikskonferensen, Autism – då, nu och framåt, uppmärksammades Autism Sveriges femtio år genom att titta framåt.

Rikskonferens 2022

Rikskonferensen 2022 hade tema skola. Syftet var att ge kunskap, inspiration och goda exempel till vårdnadshavare och personal som möter elever med autism.

Tidigare teman för rikskonferenser

Här finns en lista på teman för Autism Sveriges årliga rikskonferenser sedan år 1982.