Vi använder vanligtvis autism som begrepp för alla autismtillstånd. Ibland används autismspektrumtillstånd som övergripande begrepp.

Autistiskt syndrom, autism i barndomen, Aspergers syndrom, atypisk autism och autismliknande tillstånd är olika begrepp och tidigare diagnoser som ryms i det så kallade autismspektrumet.