Vi använder vanligtvis autism som begrepp för alla autismtillstånd. Ibland används autismspektrumtillstånd som övergripande begrepp.

Läs mer om autism