Om en stödinsats inte fungerar som den ska, eller om du mår fysiskt eller psykisk dåligt av insatsen ska detta anmälas direkt. I första hand ska du vända dig till den ansvarige för verksamheten och lämna ett klagomål. Du kan även vända dig till din handläggare på kommunen.

Anmäla klagomål till IVO

Om det inte hjälper att vända dig till den som ansvarar för verksamheten kan du anmäla klagomål till tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg). IVO avgör själv om de anser att det finns skäl för att kontrollera verksamheten (så kallad tillsyn). 

Du kan lämna klagomål via IVO:s e-tjänst eller på en pappersblankett. Läs mer på IVO:s webbplats.

IVO:s information om att lämna synpunkter och klagomål på socialtjänsten och LSS (öppnas i nytt fönster).

 

Anmäla till JO

Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet, kan du skicka in en anmälan till JO, Justitieombudsmannen. Det gäller även kommunal och regional verksamhet som utövar myndighetsutövning.

Läs mer på JO:s webbplats. Där finns  digitalt formulär för anmälan eller pappersblankett att ladda ner. 

JO:s information om anmälan (öppnas i nytt fönster)