En samordnad individuell plan, SIP, ska göras om kommunen eller regionen bedömer att det behövs för att du ska få den hjälp du behöver. Du måste själv samtycka till att planen skapas. Du själv eller anhörig kan själva ta initiativ till planen om du tycker att hjälpen behöver samordnas.

En SIP-plan ska göra det tydligt för dig och din personal vem som gör vad, i vilken ordning och att arbetet också följs upp. 

Även andra verksamheter som skola, Försäkringskassan och Arbetsförmedling kan ta initiativ till SIP och bör vara med när en SIP skapas. 

Mer information om SIP 

Kunskapsguiden om SIP (öppnas i nytt fönster)