Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer som till exempel på grund av autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inte kan studera eller yrkesarbeta på den öppna arbetsmarknaden. Det är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och anpassas efter individen. Verksamheten ska ge stimulans, utveckling och gemenskap.

För att ansöka om daglig verksamhet vänder du dig till din kommun. 

Samlad information om alla LSS-insatser

Socialstyrelsens information om daglig verksamhet (öppnas i nytt fönster)