Serien "Liv med autism" producerades för att sprida kunskap och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd. Ett specifikt syfte med programserien var att bidra till utbildningen av lärare och det är också utgångspunkten i denna lärarhandledningen från Utbildningsradion. 


Materialet är ett komplement till åtta tv-program om autism som producerats under 2012–2013. I programmen får du träffa pedagoger och forskare som utifrån sina kunskaper talar om funktionsolikheter med koppling till ett liv med autism.