Hela Spektrats seminarium 2022 gästades av bland andra Elisabeth Wiklander, Mikael Rosén, Mary Pope och Anna Stadling. Under en dryg timme delar de med sig av personliga erfarenheter, reflektioner och viktiga medskick på temat.

Samtalen med de olika gästerna är inspelat på Cirkus i Stockholm och leds av journalisten Jan Gradvall.

Hela Spektrats seminarium år 2022: