2020 Boken Johanna - tre diagnoser i skolan. Johanna Gustafsson fick 52 800 kronor i bidrag för bland annat textredigering av boken. Boken är skriven av Johanna Gustafsson som har diagnoserna autism, adhd och dyslexi tillsammans med Kenth Hedevåg, pedagog och utbildare.

Boken kan beställas i vår webbutik: Johanna - tre diagnoser i skolan (öppnas i nytt fönster)

2018 Projektet Extraordinary Brains. Projektet beviljades 10 000 kronor. Syftet var att bidra till att minska ensamheten och öka livskvaliteten hos personer med autism. Bidraget är avsett att delvis täcka den årliga kostnaden för internetbaserad kommunikation med vuxna personer med autism.

2017 Barnens kalas. Beviljades 20 000 kronor för att arrangera ett kalas för barn som vanligtvis inte blir bjudna på kalas eller vars kalas ingen besöker.

2017 Norra Skolan, Sveg. Beviljades 10 000 kronor för att utveckla den fysiska miljön i skolan på ett sätt som gynnar elever med autism så de i större utsträckning når målen i skolan.

2016 Tina Wiman och Sara Kvist. Beviljades 30 000 kronor till tryckkostnaden av boken "Att jonglera vardagen", en bok till föräldrar, ofta med egna diagnoser, till barn med NPF.

2015 Lotta Vedin och Theres Gustafsson. Beviljades 30 000 kronor för att ta fram materialet Redo att lära som utgår från Jean Ayres teori och praktik kring sensorisk integration.

2014 Teater Sagohuset, Lund. 30 000 kronor för stöd till arbetet med att ta fram teaterföreställningen "Den besynnerliga händelsen" med hunden om natten av Mark Haddon.

2014 West Coast Miners. Beviljades 10 000 kronor för att ta fram och sprida ett koncept för att starta ett läger med spelträffar för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism och deras syskon.

2014 Gunilla Radu. Beviljades 15.000 kronor till tryckning av boken Sociala antenner, en handbok om och för ungdomar med högfungerande autism.

2014 Anna Soltorp. Beviljades 25 000 kronor för tryckning av Min resa, en bok som ska underlätta när man är ute och reser med barn som har funktionsnedsättning.

2013 Autismgruppen i Örebro. Beviljades 8 000 kronor till en filmfestival på temat Autismspektrumtillstånd på Världsautismdagen.

2013 Mats Malmqvist, resursperson vid Yrsa förskola i Uppsala. Beviljades 16 000 kronor för utveckling av en lekplattform för barn med koncentrationssvårigheter.

2013 Maria Andersson, lärare på Björknässkolan i Nacka. Beviljades 20 000 kr för utveckling av skolarbetet för barn med behov av särskilt stöd med hjälp av en terapihund.

2013 Anna Sjölund, Autismpedagogik. Beviljades 30 000 kr för användartester i utvecklingen av mobilapplikationen ResLedaren, ett projekt mellan Autismpedagogik, SL/Samtrafiken och Viktoriainstitutet.