Vi beklagar att ljudet är dåligt på några ställen. Filmen är textad.

Medverkade gjorde:
Jan Gradvall, journalist och moderator
Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet
Jenny Widell, journalist och rapportens huvudförfattare
Jenny Undin, IT-assistent och medverkande i rapporten
Jonna Bornemark, författare, filosof och samhällsdebattör

 

Rapporten har tagits fram med stöd från Postkodlotteriet