På konferensen möter vi autistiska personer, forskare och utbildare som ger flera perspektiv på LSS. Vi kommer bland annat få höra vad LSS betyder för autistiska personer och närstående, hur vi kan tänka kring för- och nackdelar med artificiell intelligens inom LSS-verksamheter och hur vi hittar tillbaka till värdena i LSS.

Moderator är Emil Hjelte från Autism Sverige.

 • När: 13 november 2024 09:30–15:30
 • Plats: Digitalt via Zoom
 • Kostnad: 200 kronor för medlemmar (gäller personligt medlemskap)
  395 kronor exklusive moms för verksamhetsmedlemmar och övriga.

Programinnehåll

 • Inledning
  Camilla Rosenberg, ordförande Autism Sverige, och Linda Petersson Bloom, ordförande Utbildningscenter Autism, inleder och avslutar konferensen.

 • Mats Jansson "Glaset ska vara fullt"
  LSS fyller 30 år i år. Ambitionen med lagen var hög, men hur har det gått? Mats Jansson från Autism Sverige ger med gruppbostad som utgångspunkt en bild som ger hopp men också oroar. Vilken väg ska vi följa?

 • Gabriel Montgomery "Artificiell intelligens hjälper till - bra och mindre bra med AI i LSS"
  Upptäck hur AI kan bli ett värdefullt verktyg i arbetet. Gabriel Montgomery från Utbildningscenter Autism presenterar möjligheter och risker samt betonar vikten av mänsklig expertis.

 • Petra Björne "Som om att leva som andra"
  När mänskliga rättigheter för vissa grupper preciseras i extra konventioner, upplevs de ibland som valbara när ekonomi eller politik krisar. Men funktionsrättskonventionen är inte ett valbart tillval, säger Petra Björne, FOU-koordinator och forskare.

 • Maria Weiselius "När det är svårt att ge stöd"
  Hur kan vi tänka när någon inte vill ta emot stöd som skulle behövas? När varken tvinga eller överge är lagliga eller lämpliga metoder behöver vi hitta pedagogiska lösningar. Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism reflekterar över utmaningen.

 • "Det betyder LSS för mig"
  Medlemmar och LSS- och autismombud i Autism Sverige berättar om vad LSS betyder och varför det är en viktig lag.

 • Adrian Frid "LSS och psykisk ohälsa"
  Autism, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Adrian Frid, psykiater med lång erfarenhet av och stort intresse för området, om hur funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa kan överlappa och vad som är bra att känna till.

 • Ketil Lundbekk "LSS och skadligt beroende"
  När personer som har stöd genom LSS missbrukar alkohol eller narkotika kan personal och verksamheter både inom beroendevård och LSS känna sig osäkra på hur de ska arbeta. Ketil Lundbekk, utbildare och handledare på Lära, visar på möjligheter.

 • Cristina Dahl "Hur hittar vi tillbaka till värdena i LSS?"
  Hur får vi verksamheter att hålla hand med lagens värden och intentioner? Där delaktighet, medbestämmande och möjligheten att leva som andra genomsyrar hela verksamheten. Cristina Dahl från Utbildningscenter Autism ger sin syn på saken

Anmäl dig här

Konferensen samarrangeras av Autism Sverige och Utbildningscenter Autism.