Det betyder att en annan läkare än din behandlande läkare undersöker dig och gör en bedömning. Det ska ge dig trygghet i att du får en bra bedömning och en behandling som passar dig.

Det är din behandlande läkare som bestämmer om du ska få en ny medicinsk bedömning. Din läkare skriver då remiss till ny undersökning. Du kan ge förslag på vilken läkare som ska göra en ny undersökning eller på vilken mottagning den ska göras. Den nya läkaren eller mottagningen kan finnas i din egen region eller i en annan region. Bestämmelserna om ny medicinsk bedömning regleras i patientlagen (öppnar 1177.se i nytt fönster) 

Även om din läkare inte anser att du har rätt till en ny medicinsk bedömning så har du alltid möjlighet att själv kontakta en annan läkare för en bedömning av ditt tillstånd, din diagnos eller din behandling.

På 1177/Vårdguiden finns mer information om ny medicinsk bedömning: Ny medicinsk bedömning (öppnar 1177.se i nytt fönster)

Du kan också kontakta patientnämnden i din region om hur du kan få en ny medicinsk bedömning. Du kan fråga personalen där du fått diagnos eller behandling om kontaktuppgifter till patientnämnden. Information om patientnämnden ska också finnas på din regions webbplats.