Inkluderande lärmiljöer

Hur skapar vi en inkluderande och autismvänlig lärmiljö i skolan? Här samlar vi tips för ökad kunskap och inspiration.

En autismvänlig skola erbjuder fysiska miljöer som minskar mängden sinnesintryck. I undervisningen finns tydlighet och struktur och möjlighet till individuella anpassningar. Det kan även behövas lugnare miljöer och stöd vid till exempel raster och i skolmatsalen. 

Inkluderande strategier

Vad betyder det att skapa en inkluderande skola för elever med autism? Och vad finns det för strategier att nå dit?

I dokumentet nedan har Marita Falkmer sammanfattat några strategier som kan göra skolan till en inkluderande miljö för elever med autism. Informationen är ett särtryck ur Skolverkets rapport 334 2009 

Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan (öppnar pdf i nytt fönster)


Filmen Få skolan att funka för elever med NPF

Riksförbundet Attention har tagit fram denna film som beskriver värdet av lärmiljön, förhållningssätt och bemötande. Personal från Källbrinksskolan och EES-gymnasiet berättar.