Inkluderande lärmiljöer

Hur skapar vi en inkluderande och autismvänlig lärmiljö i skolan? Här samlar vi tips för ökad kunskap och inspiration.

En autismvänlig skola erbjuder fysiska miljöer som bidrar till förutsägbarhet, har utrymmen för återhämtning och som minskar mängden sinnesintryck. I undervisningen finns tydlighet och struktur och möjlighet till individuella anpassningar. Det behöver även finnas lugna ytor och möjlighet till stöd vid raster och i skolmatsalen. 

Inkluderande strategier

Vad betyder det att skapa en inkluderande skola för elever med autism? Och vad finns det för strategier att nå dit?

I dokumentet nedan har Marita Falkmer sammanfattat några strategier som kan göra skolan till en inkluderande miljö för elever med autism. Informationen är ett särtryck ur Skolverkets rapport 334 2009