Stiftelsen Autisms logga

Stiftelsen prioriterar praktiskt användbara utvecklingsprojekt som kan användas som förebilder för andra. Projekten ska vara nyskapande och spridas så att de kan komma många inom målgruppen till del.

Stiftelsen delar ut mellan 50 000–100 000 kronor per år. Ansökningar tas emot till och med den 30 april varje år.

Stiftelsen ger inte bidrag till resor, egen utbildning eller ett hjälpmedel för en enstaka person.

Stiftelsens stadgar (öppnar pdf i nytt fönster)

Om ansökan

Vi har ingen särskild ansökningsblankett, men i ansökan vill vi att du beskriver:
  • syftet med projektet
  • hur det ska finansieras i sin helhet
  • vilken summa du söker
  • på vilket sätt det främjar goda levnadsvillkor och vad som är nytt med ditt projekt.
  • hur ditt projekt är tänkt att spridas och hur det ska komma personer med autism till nytta.

Om du beviljas medel vill vi ha en redovisning efter projekttidens slut.

Projektrapportering (öppnar PDF i nytt fönster)

Ansökningarna skickas per post eller mejl till:

Stiftelsen Autism
c/o Autism Sverige
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

e-post: stiftelsen@autism.se