Universell utfomning

En del i lösningen är principen om universell utformning, som innebär att alla elevers behov ska finnas med i planeringen redan från början när skolor och lärmiljöer utformas.

Läs mer om universell utformning och skola hos Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet om att utgå från allas behov (öppnas i nytt fönster).

Myndighetens för delaktighets film Tips från arkitekten:

 

Rätt från början - guide till universell utformning

Funktionsrätt Sverige har i projektet Rätt från början tagit fram fram en guide för universell utformning. Fokus är skola/utbildning, arbete och bostad.