Specialpedagogiska skolmyndighetens portal för stödmaterial (öppnar spsm.se i nytt fönster)

Skolverkets information om tilläggsbelopp vid extraordinära stödåtgärder (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Pedagog Stockholms filmer Anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (öppnar stockholm.se i nytt fönster)