Specialpedagogiska skolmyndighetens portal för stödmaterial (öppnar spsm.se i nytt fönster)

Skolverkets information om tilläggsbelopp vid extraordinära stödåtgärder (öppnar skolverket.se i nytt fönster)