Skolverket

Skolverket och SPSM:s stödmaterial för att utreda en elevs behov av särskilt stöd (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Skolverkets skrift: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverkets kommentar till allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverkets stödmaterial "Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd"

Skolverkets information om tilläggsbelopp vid extraordinära stödåtgärder (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM:s studiepaket npf (öppnar spsm.se i nytt fönster)

SPSM:s kompetensutveckling inom intellektuell funktionsnedsättning, if (öppnar spsm.se i nytt fönster)

SPSM:s portal för stödmaterial (öppnar spsm.se i nytt fönster)

SPSM:s tjänst Fråga en rådgivare (öppnas i nytt fönster) Rådgivarna svarar på frågor om specialpedagogik. Tjänsten riktar sig i första hand till personal i skolan, men de svarar även på frågor från vårdnadshavare och andra. 

Övrigt

Pedagog Stockholms filmer Anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (öppnar stockholm.se i nytt fönster)

11 minuter med Hedevåg - Miniföreläsningar av Kenth Hedevåg om npf och skola