Nordiska och Baltiska mötet

Representanter från de nationella autismorganisationerna i Norden och Baltikum träffas en gång per år för att dela erfarenheter.

Nästa möte blir i Danmark hösten 2023.

2022 hölls mötet i Finland. Temat för mötet var erfarenhetsutbyte mellan de olika nordiska och baltiska länderna.

Autism-Europe

Förbundet är medlemmar i den europeiska autismorganisationen, Autism-Europe, AE.
 
 

Internationellt samarbete

Förbundet driver ett projekt i Nepal tillsammans med AutismCare Nepal Society och MyRight sedan 2013. Under Projekt kan du läsa mer.