Nordiska och Baltiska mötet

Representanter från de nationella autismorganisationerna i Norden och Baltikum träffas en gång per år för att dela erfarenheter.

Nästa möte blir i Estland hösten 2021.

2019 var Autism- och Aspergerförbundet värd. Mötet hölls i november i Göteborg och temat för mötet var kommunikation.

Autism-Europe

Förbundet är medlemmar i den europeiska autismorganisationen, Autism-Europe, AE.
 
 

Internationellt samarbete

Förbundet driver ett projekt i Nepal tillsammans med AutismCare Nepal Society och MyRight sedan 2013. Under Projekt kan du läsa mer.