Ombuden verkar för ökat inflytande och representation för vuxna med egen diagnos inom förbundet. De agerar som referensgrupp i frågor om tillgänglighet och verkar för att fler mötesplatser och vägar in till engagemang skapas för vuxna med egen diagnos.

Om du vill komma i kontakt med autismombuden eller vill veta mer om hur du kan bli autismombud är du välkommen att kontakta Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser, på förbundskansliet.

Kontakt: emil.hjelte@autism.se