Autism Östergötland arbetar för att skapa bättre villkor för våra medlemmar med autismspektrumtillstånd i Östergötland.
 
Vår verksamhet bedrivs som en ideell, allmännyttig, förening och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från region Östergötland och länets kommuner, föreläsningsintäkter samt gåvor.
 
Behoven är stora för att barn, ungdomar och vuxna inom autismspektrumet ska kunna få leva ett liv på samma villkor som andra. Du kan hjälpa till i vårt arbete genom att ge ett bidrag till vår verksamhet. Alla bidrag är välkomna - stora som små.
 
Du kan sätta in pengar via bankgiro eller Swish. Vill du att gåvan ska gå till en specifik verksamhet så ange det på inbetalningen.
 
Bankgiro:   617-4353
Swish:       1235 441 498
 
Tack för Ditt stöd!
 
Om du inte redan är det så kan du också bli medlem för att stödja föreningen.