Vi anordnar olika resor och utflykter. Den största är bussresan till Liseberg som vi gjort i många år. 
Under 2024 tar Lisebergsresan en paus.