I Norrköping har funktionshinderföreningarna tillgång till en uppvärmd rehabiliteringsbassäng.

Vi har tillgång till bassängen för våra medlemmar en gång i veckan under terminerna. Det kostar ingenting att bada. Platsen för badet är på rehabenheten på Vrinnevisjukhuset.

Badet är på lördagar och är indelat i 2 pass (tiderna finns i kalendern). Byter om och duschar gör man före och efter bassängtiden.

Badet är i första hand avsett för barn och andra med autism som kan ha svårt att gå till en stor allmän badbassäng med hög ljudvolym och mycket stoj och stim. Rehabbadet har vi för oss själva under våra tider så det är lugn och ro.

När du vill bada så måste du i förväg anmäla dig så att vi vet hur många som kommer. Det är begränsat antal platser på varje badpass.  

Bassängledare alterneras mellan Linda Örulv och Anders Koroly.

Kontakta anmalan@autism-ostergotland.se för mer information eller ring kansliet på 011-10 43 16.

Välkommen!