Vi ordnar egna filmföreställningar i samarbete med biografer, vi har haft dem i olika kommuner. Tyvärr är det svårt att få biograferna intresserade till rimliga priser. För tillfället har vi bara avtal med Cnema i Norrköping.

Filmföreställningarna är vanligen familj - barnfilm, tecknat, animerat. Vi har lägre ljudvolym, släcker inte ned helt, och entrédörren står öppen.