Vi ordnar egna filmföreställningar hos Cnema i Norrköping.

Filmföreställningarna är vanligen familje-/barnfilmer. 

Vi har lägre ljudvolym, släcker inte ned helt och entrédörren står öppen.