Varje år har föreningen sitt årsmöte i mars. Vartannat år i Norrköping och vartannat i Linköping.

Men under pandemin har vi haft årsmötet via webbverktyget ZOOM som är en bild - ljud kommunikation via dator, padda, telefon. En ny upplevelse.

Annars så genomförs årsmötena i föreningshuset Fontänen i Linköping eller i huset Thapperska i Norrköping.

Motioner skickas via mail till info@autism.ostergotland.se eller per post till Autism- och Aspergerföreningen Östergötland, c/o Paulsen, Rundelgatan 10, 573 35 Tranås.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns att tillgå i god tid innan mötet (ca. 3 veckor) på kansliet, 011-10 43 16, eller via mail till
info@autism-ostergotland.se