Varje år har föreningen sitt årsmöte i februari eller mars. Vartannat år i Norrköping och vartannat i Linköping. Alla medlemmar i Östergötland får delta på årsmötet. Obligatorisk föranmälan för förbeställning av fika och lämplig lokal.

Våra årsmöten genomförs i föreningshuset Fontänen i Linköping eller i huset Thapperska i Norrköping.

Motioner skickas via mail till info@autism-ostergotland.se eller per post till Autism Östergötland, c/o Paulsen, Rundelgatan 10, 573 35 Tranås. Se i vårt medlemsbrev i början av varje år när motioner senast ska vara inskickade. 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns att tillgå i god tid innan mötet (ca. 3 veckor) på kansliet, 011-10 43 16, eller via mail till info@autism-ostergotland.se 

I kalendern finns kallelsen till årsmötet senast tre veckor (oftast tidigare) innan årsmötet: 
https://www.autism.se/ostergotland/kalender-ostergotland/