Vad går ”testet” ut på? Vi vill testa en prototyp av ansökan. Vi gör detta för att bättre förstå vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra utifrån de behov som finns.

Försäkringskassan söker nu 7–8 personer som ideellt skulle kunna ställa upp på ett användartest på ca en timme. Under testet kommer vi att ställa några inledande frågor om förälderns situation och sen får föräldern testa prototypen som Försäkringskassan tagit fram. Det spelar ingen roll vilken funktionsnedsättning barnet har eller om du ansökt om omvårdnadsbidrag förut.

Föräldern kommer att vara anonym när resultaten redovisas dvs de lämnar inte ifrån sig personuppgifter och det föräldern säger kan inte kopplas till hen.


När? Testet kommer att göras digitalt i vecka 18 och 19. Försäkringskassan återkommer med tider för de som anmäler intresse. Testet tar ca en timme.

Var? Testet sker digitalt, så föräldern behöver en dator för att göra testet.

 

Svara till: Om det finns någon som är intresserad att delta så svara till maria.byrgren@forsakringskassan.se eller till asa.grauers@forsakringskassan.se

Vi önskar svar senast den 27 april från eventuella intresserade.