Skolombud
Vakant
Kontakta info@autism-ostergotland.se vid frågor som rör skola


LSS-ombud

Linda Bredahl - linda@autism-ostergotland.se
Anneli Berg - anneli@autism-ostergotland.se

Revisorer
Håkan Sköldkvist
Anna Sandström
Kontakta revisorerna - info@autism-ostergotland.se

Valberedning
Cecilia Johansson
Lena Ferm
Kontakta valberedningen - valberedningen@autism-ostergotland.se