Att sitta med i styrelsen innebär ca 8 möten per år, man får vara med och planera och besluta om vad föreningen ska arbeta med. Alltså en stor chans till att kunna påverka vad som händer i föreningen.

Vill du vara med i styrelsen?
Kontakta Cecilia Johansson och Lena Ferm på
valberedningen@autism-ostergotland.se

Vill du veta mer först?
Hör av dig till Anna Paulsen, 0707-818 919
eller anna@autism-ostergotland.se