Datum: 14 november
Tid: 18:00-20:00
Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping eller online via Zoom
Sista anmälningsdag: 4 november

Om föreläsningen:
Antalet personer med Intellektuell funktionsnedsättning som åldras har ökat kraftigt. Men stödet är oftast inte utformat för den här gruppen. Det saknas dessutom ofta kunskap om åldrande i LSS-verksamheter. Det innebär att det finns många utmaningar som behöver lösas.
Kia Mundebo har arbetat med frågan om IF och åldrande i 11 år. Under föreläsningen berättar hon om senaste nytt och vad som är på gång inom området.

En expertgrupp av personer med egen erfarenhet berättar om vad dom anser är viktigt att tänka på.

Föreläsaren och Expertgruppen:
 
Kia Mundebo, projektledare för "Gott liv som äldre"
Expertgruppen "Gott liv som äldre"

Pris: 
* Gratis för medlemmar i funktionshindersorganisationer

* Icke medlem: 150 kr/per person (betalas i förskott för privatpersoner, företag/kommuner faktureras)

Övrig information:
* Anmälan är bindande men ej personbunden
* Gäller för medlemmar - om du uteblir från föreläsningen faktureras du 100 kr i efterhand 
* Antalet platser vid fysisk närvaro är begränsat
* Föreläsningen spelas inte in

Anmälan: https://tinyurl.com/anmalan-14-11

Information & frågor: Anna Paulsen, info@autism-ostergotland.se eller 0707-818 919

Varmt välkomna!