Linda Bredahl arbetar 25%.
Linda arbetar främst med medlemsrådgivning, föreläsningar, utbildning och är LSS-ombud.

Linda Örulv arbetar 50%.
Linda arbetar med medlemsrådgivning, administrativa uppgifter samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset. 

Anders Koroly arbetar 50%. 
Anders arbetar med administrativa uppgifter samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping och Linköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset. 

Samtliga arbetar på vårt kansli i Norrköping.