Leif Johansson arbetar på timmar.
Leif är ledare för för AST-Gemenskap Norrköping respektive Linköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset.

Linda Bredahl arbetar 25%.
Linda arbetar främst med medlemsrådgivning men även utbildning samt är LSS-ombud.

Päivi Hilli arbetar 25%.
Arbetar med administrativa uppgifter (sjukskriven på deltid). 

Linda Örulv arbetar 50%.
Linda arbetar med medlemsrådgivning, administrativa uppgifter samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset. 

Samtliga arbetar på vårt kansli i Norrköping.