Leif Johansson arbetar 75%.
Har hand om det mesta administrativa arbetet samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset.

Linda Bredahl arbetar 25%.
Linda arbetar främst med medlemsrådgivning men även utbildning samt är LSS-ombud.

Päivi Hilli arbetar 25%.
Päivi har vissa administrativa uppgifter samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset.

Samtliga arbetar på vårt kansli i Norrköping.