Linda Bredahl arbetar 25%.
Linda arbetar främst med medlemsrådgivning, föreläsningar, utbildning och är LSS-ombud.

Linda Örulv arbetar 50%.
Linda arbetar med medlemsrådgivning, administrativa uppgifter samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset. 

Anders Koroly arbetar 50%. 
Anders arbetar med administrativa uppgifter samt är ledare för AST-Gemenskap Norrköping och Linköping, öppen dörr och badet på Vrinnevisjukhuset. 

Samtliga ovan arbetar på vårt kansli i Norrköping. 

Tina Wiman arbetar 50%.
Tina är projektledare tillsammans med Anna i projektet AutistOrd - skrivarcirklar. Mer information om projektet finns på www.autistord.se 

Anna Paulsen arbetar 75% (25% verksamhetsledare och 50% projektanställd).
Anna arbetar som verksamhetsledare för föreningens verksamhet. Dessutom är Anna projektledare för projektet AutistOrd - skrivarcirklar tillsammans med Tina.