Här har du möjlighet att träffa andra föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd och diskutera och utbyta erfarenheter medan vi fikar.

Dessa träffar är barnfria för att ni föräldrar ska få lite ”barnfri” tid.

Du deltar och bidrar på dina egna villkor och kan få värdefull information av andra.

Vi har i nuläget träffar i Linköping. Om intresse finns kan vi starta föräldraträffar på andra orter, om det går att få ihop ett gäng och ledare. Är du intresserad, maila info@autism-ostergotland.se   

Se i kalendern för information om datum, tider och anmälan.

Linköping
Gruppen i Linköping träffas några gånger per termin. Vi träffas vanligen i föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Gruppen har en Facebooksida som man kan bli inbjuden till. Kontakta info@autism-ostergotland.se om du vill gå med i gruppen.  

Norrköping
I nuläget är denna grupp pausad på grund av bristande intresse men sätts igång igen då tillräckligt antal föräldrar vill vara med.

Gruppen i Norrköping träffas några gånger per termin, vanligen på lördagseftermiddagar. Vi träffas på Thapperska, Gamla Övägen 23 Norrköping.

Välkommen!