Vi har föräldraträffar där vi träffar andra föräldrar med barn (stora som små) där vi diskuterar och delar råd.

Föräldrar behöver inte alltid uppfinna hjulet själva utan kan få och ge tips på vardagshantering, och få veta vart man kan vända sig. Prata av sig i en lugn miljö utan att barnen är med, samtidigt som vi fikar. Vi är föräldrar till barn som har diagnos eller misstänkt diagnos. Du deltar och bidrar på dina egna villkor, och kan får värdefull information av andra.

Vi har haft träffar i Linköping och Norrköping under senare tid. Det beror på hur många som är intresserade för tillfället om vi har dessa, och om någon - några vill vara ledare och sammankallande.

Vi kan starta föräldraträffar på andra orter om intresse finns, och att det går att få ihop ett gäng.

För information om datum, tid, anmälning, senaste anmälningsdatum,
se i kalendern under fliken kalender.

Vill du vara med? Hör av dig enligt kontaktuppgift längre ned på sidan.

Linköping
Gruppen i Linköping träffas några gånger per termin. Vi träffas vanligen i föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Gruppen har en Facebooksida som man kan bli inbjuden till efter första träffen.

Norrköping
Gruppen i Norrköping träffas några gånger per termin, vanligen på lördagseftermiddagar. Vi träffas vanligen i huset Thapperska, Gamla Övägen 23 Norrköping.

I nuläget är denna grupp pausad på grund av bristande intresse men sätts igång igen då tillräckligt antal föräldrar vill vara med.

Frågor till kansliet: kansli@autism-ostergotland.se Tel, 011-10 43 16 

Om du vill vara med i Norrköpingsgruppen eller på någon annan ort (vi startar då det finns tillräckligt med intresserade): info@autism-ostergotland.se 

Anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se 

Välkomna!