Ungdomsträffarna kan som exempel var avsedda för personer mellan 14 och 18 år och som har Autismspektrumtillstånd.

Vi startar nya ungdomsgrupper när det finns några intresserade under förutsättning att det finns ledare till träffarna.

Är du intresserad av att vara med? Då kontaktar du oss eller ber någon anhörig eller personal att kontakta oss enligt uppgifter längst ned på sidan.

Enstaka träffar arrangeras också, till exempel bowling, se i kalendern.

Norrköping
Ungdomsträffarna i Norrköping är avsedda för personer mellan 14 och 18 år som har Autismspektrumtillstånd.

Träffarna har vi i huset Thapperska eller ute på olika ställen.

Välkommen!

Skicka e-post till info@autism-ostergotland.se eller ring 011 - 10 43 16.