Datum: 3 oktober
Tid: 18:00-20:00
Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping eller online via Zoom
Sista anmälningsdag: 23 september

Om föreläsningen:
I år ”fyller” LSS-lagen 30 år.
Bärande principer i lagen är: delaktighet, tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet. Hur fungerar de bärande principerna i verkligheten? Elisabeth ger oss en överblick på nationell och regional nivå. Hon kommer också att informera om utjämningssystemet i LSS.

Föreläsare:
Elisabeth Ingvarsson, ordförande i läns FUB Östergötland. Sakkunnig i LSS-frågor

Pris:
* Gratis för medlemmar i funktionshindersorganisationer

* Icke medlem: 150 kr/per person (betalas i förskott för privatpersoner, företag/kommuner faktureras)

Övrig information:
* Anmälan är bindande men ej personbunden
* Gäller för medlemmar - om du uteblir från föreläsningen faktureras du 100 kr i efterhand 
* Antalet platser vid fysisk närvaro är begränsat
* Föreläsningen spelas inte in

Anmälan: https://tinyurl.com/anmalan-3-10

Information & frågor: Anna Paulsen, info@autism-ostergotland.se eller 0707-818 919

Varmt välkomna!