Vi fokuserar på kontrollprincipen, en av grundprinciperna i lågaffektivt bemötande och tittar utifrån denna på olika sätt att stötta. Föreläsningen kommer att ta upp både vad du som stödperson kan göra för att lättare behålla ditt eget lugn, och konkreta strategier att presentera för barnet/personen och utforska tillsammans.