Vi erbjuder en digital föreläsning via ZOOM på 3 timmar som innehåller uppdatering av det ni lärde er under utbildningen i Sunne, eller på vår 5 dagars uppdragsutbildning. Innehållet blir en påminnelse om de olika delarna som vi gick igenom.

Autism – teori till praktiska konsekvenser
Vad är ett pedagogiskt arbetssätt
Bedömningar/kartläggningar/uppgiftsanalys
Hjälpmedel och anpassningar
Social kommunikation
Meningsfull fritid
Att hantera och förstå utmanande beteende.