Vart femte barn med autism är frånvarande från skolan 40 dagar eller mer enl skolenkäten som Autism och Aspergerförbundet genomförde under 2020.

Föreläsningen tar bland annat upp:

Kartläggningar
Arbete med individanpassning
Miljöanpassningar
Teori och praktisk handledning
Arbeta fram en plan i samråd med elev och föräldrar.