Ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens

Vår femdagarsutbildning i Sunne om ”Pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik komptens” vänder sig till alla som kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med autism, såväl personal som anhöriga. 

Under veckan blandas teoretisk kunskap med praktiskt arbete tillsammans med personer med autism.


Utbildningen innehåller teoretiska delar om vårt pedagogiska arbetssätt som du kommer att få koppla till praktiska moment.

Under veckan varvar vi föreläsningar med praktiskt arbete i grupper tillsammans med personer med autism.

Du får bland annat lära dig om:

  • bedömning och kartläggning
  • hjälpmedel och anpassningar
  • samarbete och kontinuitet
  • social kommunikation
  • meningsfulla aktiviteter.

Som en röd tråd genom hela veckan jobbar vi med att förebygga utmanade beteende.


Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of
Chapel Hill, North Carolina i USA men sedan många år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism.

Pris och praktisk information: 
Pris:
15900 kr ex moms
En månad innan kursstart är platserna bindande och kan bara överlåtas på annan person

Utbildningen startar 09.00 på måndagen, de andra dagarna börjar mellan kl. 8 -  8.30, sluttider under veckan är mellan kl 16-17.00, med undantag för fredagen som avslutas 14.30.