Vår 5-dagarsutbildning i Sunne om ”Pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik komptens” vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar i verksamheter med ungdomar och vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk, med fokus på hur vi kan utforma ett individuellt anpassat vardagsstöd som leder till ökad livskvalité i individens liv. 
Stödet ska ge individen förutsättningarna för att förstå sin vardag, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.

Du får bland annat lära dig om:

  • Grundläggande kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning
  • Bedömning och kartläggning
  • Hjälpmedel och anpassningar
  • Samarbete och kontinuitet
  • Social kommunikation och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  • Som en röd tråd genom hela veckan jobbar vi med att skapa meningsfulla aktiviteter och att förebygga utmanade beteende.

Under veckan blandas föreläsningar med praktiskt arbete tillsammans med personer med autism.
Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH University
of Chapel Hill, North Carolina i USA men sedan många år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism.

Pris och praktisk information: 

15 900 kr ex moms
En månad innan kursstart är platserna bindande och kan bara överlåtas till annan person

Starttid måndag kl 09.00. Tis-fre kl 8.30 

Sluttid mån-tors kl 16-17.00. Fredagen avslutas 14.30.