Från teoretisk förståelse till praktiskt bemötande. 

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att uppfatta, tolka och förstå det som sker i omvärlden. Detta  påverkar allt i den dagliga livssituationen och alla som finns i personens närmiljö.  Personer med autismspektrumtillstånd kan på olika sätt ha svårt att hitta och fylla sin  tid med meningsfull sysselsättning. Att förstå andra människors kommunikation och  själv kunna kommunicera kan också vara utmanande på olika sätt. Svårigheter med förståelse av  sammanhang, föreställningsförmåga och flexibilitet i tanke och handling leder lätt till  upplevelser av stress. För att minska risken för detta och istället skapa förutsättningar för livskvalitet behövs ett bemötande som är empatiskt, respektfullt och professionellt. 

Detta innebär att alla som möter personer med autism behöver ha en autismspecifik kunskap för att kunna ge ett stöd som gör att det annorlunda sättet att fungera inte behöver innebära funktionshinder i vardagen. 

Våra utbildningar har alltid målet att den teoretiska förståelsen ska gå lätt att omsätta till praktiskt bemötande i vardagen

Läs mer under respektive flik om vilka utbildningar som är aktuella hos oss just nu, eller kontakta oss för mer information om uppdragsutbildningar om det just ni behöver i er verksamhet.