Vår uppgift är att sprida autismspecifik kompetens genom utbildning, föreläsning och handledning. Du hittar mer information under rubriken "Om oss"