Vår uppgift är att sprida autismspecifik kompetens genom våra föreläsningar, öppna utbildningar och uppdragsutbildningar.