Blir det ofta blir oro i de gemensamma utrymmena?
Är det svårt att hitta aktiviteter som personen tycker om?
Förekommer utmanande beteende? 
Tackar personen nej till stöd? 
UR INNEHÅLLET:
  • Grundläggande kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning
  • Kartläggning och bedömning
  • Tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar 
De teoretiska delarna kombineras sedan med praktiskt arbete utifrån de personer ni träffar i era verksamheter. 

FÖR VEM:
  • Bostad med särskild stöd och service
  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet
  • Korttidsvistelse
FÖRKUNSKAPER:
Utbildningen kräver inga förkunskaper
KOSTNAD:
Prissättning utifrån omfattning och behov.