Utbildningcenter Autism har bedrivit utbildning sedan mitten av 1990-talet då vi startade utbildningar i samarbete med organisationen Division Teacch från North Carolina i USA. Division Teacch brukar anses vara urprunget till det som vi idag kallar tydliggörande och autonomistödjande pedagogik. Dess ledord "Uppskatta, acceptera, respektera och förstå autism" är fortfarande ständigt aktuella för verksamheter som vill skapa goda levnadsvillkor för autistiska personer. 

Vi är stolta över detta ursprung och också stolta över att ha utbildat över 15000 personal inom både kommunala, statliga och privata verksamheter. Vi vet att autismspecifik kompetens gör skillnad och vi brinner för fler ska få mötas av detta i sin vardag.