MODUL 1 - två dagar

INNEHÅLL:

En teoridel om kognitiva svårigheter (autism och intellektuell funktionsnedsättning).
Delaktighet och en tillgänglig lärmiljö på organisations - grupp- och individnivå
Förhållningssätt och bemötande

Individuell kartläggning

Hjälpmedel och anpassningar
Praktiskt arbete utifrån elever i den egna verksamheten
Stressorer - strategier


MODUL 2 - en dag

INNEHÅLL:
Social kommunikation, exekutiva förmågor och läsförståelse.
Kartläggning individuellt utifrån egen person: uttryckande kommunikation, språkförståelse och läsförståelse. 
Praktiskt arbete för att utveckla kommunikativa färdigheter/läsförståelse


MODUL 3 - en dag

INNEHÅLL:
En teoridel om lek och socialt lärande.
Kartläggning individuellt utifrån egen person: lek/samspelsförmåga
Praktiskt arbete för att utveckla sociala färdigheter och planera lek/samspelsförmåga


MODUL 4 - en halv dag

Grupphandledning
Möjlighet att reflektera i grupp kring egna frågeställningar/ärenden

 

KOSTNAD:

Prissättning utifrån omfattning och behov.

Kontakta oss: maria.weiselius@ucautism.se