Denna utbildning är både teoretisk och praktisk, med fokus på hur vi kan utforma en individuellt anpassad lärmiljö/vardagsmiljö.
Stödet ska ge eleven/barnet förutsättningarna för att förstå sin skoldag/vardag, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.

Under utbildningen varvar vi teoretiska pass/föreläsningar med praktiskt arbete, kopplat direkt till de barn/ungdomar som ni arbetar med att ge stöd till.

UR INNEHÅLLET:

  • Grundläggande kunskap om autism och vid behov intellektuell funktionsnedsättning
  • Bedömning och kartläggning
  • Hjälpmedel och anpassningar/tydliggörande pedagogik
  • Samarbete och kontinuitet
  • Social kommunikation och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  • Som en röd tråd genom hela veckan jobbar vi med att skapa meningsfulla aktiviteter och att förebygga utmanade beteende.
Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University
of Chapel Hill, North Carolina i USA men sedan många år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism.
FÖR VEM:
  • Personal inom Skola/fritidshem
  • Personal inom boende/korttidsverksamheter 
FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs
KOSTNAD:
Prissättning utifrån omfattning och behov.
Kontakta oss för mer information: maria.weiselius@ucautism.se